klart.se

Ännu finare


En lättare start/variant till "Stål-Gepetto" (utan att greppen till höger om areten är eliminerade). Med utsteg i "Clark Kent" heter varianten "Mkt fin" och skall vara cirka 6C.
Jag är inte säker på att detta är lättaste sättet, det skall också gå att klättra mer rakt upp mot hörnet.