klart.se

Splinter, Axelmakten, Skulder-bulder, Lätt som en fjäder, Ferdinand, Ghetto, Stora Björn, Regretto, Super-ghetto


00:20 - Splinter, 6A
01:45 - Axelmakten, 7A
02:25 - Skulder-bulder, 7A+
03:40 - Lätt som en fjäder, 7B
05:40 - Ferdinand, 7A+
06:40 - Ghetto, 7A+
07:40 - Stora Björn, 7B+
09:15 - Regretto, 7C+
11:00 - Super-ghetto, 7B