klart.se

Lillis Backe

Ett litet återupptäckt område för en eller ett par dagars klättring. Cred till Carl Nilsask för en bra PDF-förare.
 • 00:19 - Hjärtlinjen, L
 • 00:45 - Livslinjen, L
 • 01:12 - Ödeslinjen, 5
 • 01:41 - Om du var vaken, 5+
 • 02:26 - Orion, 6C
 • 03:21 - Solens tempel, L
 • 03:50 - Astrofysik, 6A
 • 04:25 - Quasar, 7A
 • 05:15 - Pegasus, 6A+
 • 05:45 - Analys, 6B
 • 06:19 - Syntes, 6B
 • 06:58 - Antites, ?
 • 07:30 - Alfabetica, 6C

The Jinx

Förstabestigningen av "The Jinx"(G10:I1)

Burning Heart, Flaming star

"Burning Heart"(G-6:C1) är felritat i föraren. Rätt skall vara -Sittstarta som "Flaming star"(G-6:C2a) men avsluta upp åt höger. Detta innebär att nyturen "Flameout"(som inte var en nytur) stryks.
 • 00:40 - Burning Heart, 6A+
 • 01:07 - Flaming star, 6C

Perssons tvillingar, Kung Fu, Jürgen indirekt, Baltazar lågstart


 • 00:05 - Perssons tvillingar, 6A+
 • 00:42 - Kung Fu, 7B
 • 01:35 - Jürgen indirekt, 6C+
 • 02:45 - Baltazar lågstart, 7B

Pingvinpojken, Supersoul, Trots, Rhinestone dyno


 • 00:11 - Pingvinpojken, 7A
 • 00:25 - Supersoul, 7B
 • 00:56 - Trots, 6C
 • 02:04 - Rhinestone dyno, 7B