klart.se

The Jinx

Förstabestigningen av "The Jinx"(G10:I1)