klart.se

Caspersens arete direkt

Förstabestigningen Denna "originalvariant" är både mer fysiskt och mentalt krävande än varianten Caspersens arete som viker av åt höger från aretenkanten i höjd med läppen.