klart.se

Stålmannen

OBS! Detta problem är egentligen en elimination där greppen till höger om areten inte ingår.
Alternativ beta med handbyte på listen hittar du här