klart.se

Träben

Det har tillkommit bättre grepp sedan förstabestigningen och det att filmen togs.