klart.se

Sick Dynamique, Beaver Feaver, Eager Beaver, Hajfena, Perssons Dyno, Myrkott, Jag har sett gubbar..., Whatever, NASA, Sprickan

0:00 - Sick Dynamique, 6A
0:10 - Beaver Feaver, 5
1:05 - Eager Beaver, 5+
1:20 - Hajfena, 5-
1:45 - Perssons dyno, 6A+
4:20 - Myrkott, L
5:00 - Fajers dyno, 7A
5:20 - Jag har sett gubbar i Fontan göra det här utan händerna, L
5:20 - Whatever 5-
6:25 - NASA, L

7:35 - Sprickan, L