klart.se

Styv som Chris

Förstabestigningen Problemet ligger precis till vänster om "It's all right ma, I'm only bleeding" (H-9:E1). Sittstart med båda händerna på den tydliga listen, enklaste vägen rakt upp.