klart.se

Rapportera nyturer!

Nu har du äntligen möjlighet att rapportera in de nya och gamla problem som saknas i databasen. Formulär för rapporteringen hittar du här.

Du har också möjlighet att se och ladda hem listor på alla nya och gamla problem. Listorna hittar du här. Hoppas att det kan vara till inspiration!

Några av de tidigare inrapporterade problemen har ofullständig information. Du kanske kan komplettera med någon uppgift? En lista på dessa problem hittar du här.

/Harald Bohlin
[info @ kjuge.nu]