klart.se

Endast för Förryckta, Moby Dick

Förstabestigningen av "Endast för Förryckta"(A-1:B11)

Startar i den stora sprickiga formationen mitt på blockets västra sida. Klättra rakt upp via tunna sprickor.
  • 00:00 - Endast för Förryckta, 6C+
  • 02:40 - Moby Dick, 7B+