klart.se

Gottegrisen

Förstabestigningen

Starta på samma ställe som "Sockertoppen" Tb2:E10a. Följ den horisontala sprickan ut åt höger och avsluta rakt upp. Aréten och allt till vänster om den är eliminerat.