klart.se

Huggsexa, Högmod, Moby Dick, Caspersens Arete, Crescendo, Alla vill till himmelen... ss

Förstabestigningen av "Alla vill till himmelen... ss"(B2:O5b)
  • 01:05 - Huggsexa, 7C+
  • 01:30 - Högmod, 7C+
  • 03:30 - Moby Dick, 7B+
  • 04:02 - Caspersens Arete, 7A+
  • 04:40 - Crescendo, 7C
  • 07:29 - Alla vill till himmelen... ss, 8A