klart.se

Burning Heart, Flaming star

"Burning Heart"(G-6:C1) är felritat i föraren. Rätt skall vara -Sittstarta som "Flaming star"(G-6:C2a) men avsluta upp åt höger. Detta innebär att nyturen "Flameout"(som inte var en nytur) stryks.
  • 00:40 - Burning Heart, 6A+
  • 01:07 - Flaming star, 6C