klart.se

Förare


"Kjugekull med mera" omfattar totalt cirka 900 problem och varianter. Merparten är från Kjugekull men även problem och block från Torsebro samt ytterligare två friliggande sektorer finns med i föraren fördelade på 41 olika sektorer.
Varje sektor omfattar ett eller flera uppslag i guiden, alltid med sektorskissen på vänstersidan och problemtexten på högersidan. Hänvisning till angränsande sektorer och block finns på varje sektorskiss. 
I "Kjugekull med mera" finns också drygt 130 svart-vita fotografier på olika problem. De flesta av fotografierna är placerade i anslutning till det uppslag där respektive problem finns. Totalt nio olika cirklar i varierande svårighetsgrad har satts samman av 20 utvalda problem vardera. Varje cirkel finns beskriven på ett eget uppslag med cirkelskissen på vänstersidan och problemtexten på högersidan. Fem små listor över fem olika problemtyper har också sammanställts. Varje lista består av tio olika problem och de fem olika problemtyperna är: catchar, highballs, traverser, sva-problem och mantlingar. Samtliga problem upptagna i guiden finns också sorterade i två andra listor: dels efter namn och dels efter grad. Sist i "Kjugekull med mera" finns det ett antal sidor med en engelsk översättning av den viktigaste informationen i boken, samt en svensk-engelsk ordlista över ord som förekommer i problembeskrivningarna.

  • 895 olika problem och varianter 
  • 41 sektorer fördelade på 48 olika uppslag 
  • 9 cirklar med utvalda problem 
  • 141 bilder på 131 olika problem 
  • gradlista, namnlista, problemtypslistor 
  • engelsk översättning 
  • 184 sidor, inbunden
  • mjuk pärm med skyddsomslag i mjukplast som skyddar mot fukt och slitage.

"Kjugekull med mera" hittar du i välsorterade klätterbutiker och friluftsbutiker.