klart.se

Benchmark 7B+ sittstart

Förstabestigningen
Sittstart till Benchmark 7B+ och gemensam start med Kråkan