klart.se

Benchmark 7B+

Förstabestigningen
Finns också med sittstart